ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
award บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7,401,401.00
award บมจ. บ้านปู 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 487,296.00
8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 440,020.11
9 บมจ. ซีพี ออลล์ 400,000.00
10 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 340,000.00
ผู้บริจาคล่าสุด
วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
21.06.2021 Thongchai Srisan 4,935.80
21.06.2021 Sam Tanskul 4,935.80
20.06.2021 สาวิตรี วัฒนสินธุ์ 700.00
20.06.2021 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
20.06.2021 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
18.06.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 19,500.00
18.06.2021 CPALL CONNEXT ED 130,000.00
17.06.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
16.06.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
16.06.2021 panayu 500.00
ยอดบริจาคทั้งหมด

3,046,549.89

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

282

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

23

ยอดบริจาคทั้งหมด
3,046,549.89
จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด
282
โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ
23
ข้อมูล ณ วันที่ 22.06.2021