ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
award บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7,837,401.00
award บมจ. บ้านปู 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 487,296.00
8 บมจ. ซีพี ออลล์ 400,000.00
9 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 340,000.00
10 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 300,120.00
ผู้บริจาคล่าสุด
วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
08.03.2021 Charukit Rattananaka 987.16
08.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
08.03.2021 Suphol 4,935.80
08.03.2021 Kobboon Sri. 10,000.00
08.03.2021 jirakanya nabhitabhat 100.00
08.03.2021 Tüük Chimpliga 2,000.00
08.03.2021 jirakanya nabhitabhat 100.00
08.03.2021 OOee Pichayapa 100.00
08.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00
08.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00