ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
award บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7,401,401.00
award บมจ. บ้านปู 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 487,296.00
8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 440,020.11
9 บมจ. ซีพี ออลล์ 400,000.00
10 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 340,000.00
ผู้บริจาคล่าสุด
วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
29.07.2021 GC 32,000.00
27.07.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
27.07.2021 Suwit Chummao 798.51
26.07.2021 Kanchanarat Srisupathkul 1,000.00
26.07.2021 สุธี โฆษิตวงศ์สกุล 5,000.21
26.07.2021 สุธี โฆษิตวงศ์สกุล 4,935.80
25.07.2021 Nattpicha Maneesiri 100.00
25.07.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 900.00
25.07.2021 Paweena 500.00
24.07.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
ยอดบริจาคทั้งหมด

4,346,110.06

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

295

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

33

ยอดบริจาคทั้งหมด
4,346,110.06
จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด
295
โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ
33
ข้อมูล ณ วันที่ 01.08.2021