ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค วันที่บริจาคล่าสุด ยอดเงินบริจาครวม
award ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.10.2019 7,837,401.00
award บมจ. บ้านปู 31.10.2019 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 31.10.2019 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 31.10.2019 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 08.09.2020 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 31.10.2017 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 31.10.2019 487,296.00
8 บมจ. ซีพี ออลล์ 31.10.2019 400,000.00
9 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 31.10.2018 340,000.00
10 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 31.10.2020 300,120.00
ผู้บริจาคล่าสุด
ลำดับ ผู้บริจาค วันที่บริจาค ยอดเงินบริจาค
1 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 29.09.2020 1.00
2 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.10.2019 100,000.00
3 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.12.2019 218,000.00
4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.12.2019 218,000.00
5 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.12.2018 920,781.00
6 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.10.2019 100,000.00
7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.10.2019 90,000.00
8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.12.2019 218,000.00
9 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.10.2018 331,179.00
10 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 31.12.2019 218,000.00