ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
award บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7,837,401.00
award บมจ. บ้านปู 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 487,296.00
8 บมจ. ซีพี ออลล์ 400,000.00
9 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 340,000.00
10 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 300,120.00
ผู้บริจาคล่าสุด
วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
21.01.2021 TheKo 100.00
21.01.2021 บริษัทเอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด 100,000.00
18.01.2021 นพสิทธิ์ เจตสินไพศาล 1,000.00
18.01.2021 วัฒนชัย เก๊กฮั้ว 400.00
17.01.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10.00
17.01.2021 Apirasak Tregasonnoppamas 100.00
16.01.2021 วรภพ พรมชื่น 20.00
16.01.2021 Tinnapun 1.00
15.01.2021 Fon 987.16
15.01.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00