ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
award บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7,837,401.00
award บมจ. บ้านปู 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 487,296.00
8 บมจ. ซีพี ออลล์ 400,000.00
9 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 340,000.00
10 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 300,120.00
ผู้บริจาคล่าสุด
วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
03.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 200.00
03.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
03.03.2021 สมยศ ฉัฐพรรณรัตน์ 1,000.00
03.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 10,000.00
03.03.2021 Rangsan Janrangsee 5,000.00
03.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
03.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 250.00
02.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 300.00
02.03.2021 Nares Swasdikulavath 1,000.00
02.03.2021 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 500.00