ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
award บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7,401,401.00
award บมจ. บ้านปู 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 487,296.00
8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 440,020.11
9 บมจ. ซีพี ออลล์ 400,000.00
10 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 340,000.00
ผู้บริจาคล่าสุด
วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
11.05.2021 ธวัชชัย บุตรอินทร์ 4,935.80
11.05.2021 BJC Big C 500.00
11.05.2021 BJC Big C 1,000.00
11.05.2021 BJC Big C 500.00
11.05.2021 BJC Big C 12,500.00
11.05.2021 BJC Big C 200.00
11.05.2021 BJC Big C 300.00
11.05.2021 BJC Big C 200.00
11.05.2021 BJC Big C 300.00
11.05.2021 BJC Big C 400.00
ยอดบริจาคทั้งหมด

965,507.62

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

243

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

0

ยอดบริจาคทั้งหมด
965,507.62
จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด
243
โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ
0
ข้อมูล ณ วันที่ 12.05.2021