ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
award บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7,401,401.00
award บมจ. บ้านปู 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 487,296.00
8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 440,020.11
9 บมจ. ซีพี ออลล์ 400,000.00
10 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 340,000.00
ผู้บริจาคล่าสุด
วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
12.04.2021 POME 300.00
12.04.2021 POME 300.00
12.04.2021 POME 300.00
12.04.2021 POME 300.00
12.04.2021 POME 300.00
12.04.2021 POME 300.00
12.04.2021 POME 300.00
12.04.2021 POME 300.00
12.04.2021 POME 300.00
12.04.2021 POME 300.00
ยอดบริจาคทั้งหมด

836,063.88

จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด

234

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

0

ยอดบริจาคทั้งหมด
836,063.88
จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด
234
โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ
0
ข้อมูล ณ วันที่ 15.04.2021