24

โครงการทั้งหมด

10

โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ

235.29

ยอดบริจาคทั้งหมด

5,593

จำนวนผู้ได้รับผลประโยชน์
ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค วันที่บริจาคล่าสุด ยอดเงินบริจาครวม
award Jittima 23.06.2020 100.00
award นนทยา กสิณฤกษ์ 24.06.2020 52.52
award ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 23.06.2020 30.00
4 zerojame 24.06.2020 22.77
5 Mimi CN 11.06.2020 20.00
6 Hongyok Rawisara 10.06.2020 3.00
7 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 18.06.2020 3.00
8 Ultramarine Chaisriboonruang 18.06.2020 3.00
9 นภลภัส ธรรมลังกา 29.06.2020 1.00
ผู้บริจาคล่าสุด
ลำดับ ผู้บริจาค วันที่บริจาค ยอดเงินบริจาค
1 นภลภัส ธรรมลังกา 29.06.2020 1.00
2 นนทยา กสิณฤกษ์ 24.06.2020 1.00
3 zerojame 24.06.2020 1.00
4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 23.06.2020 30.00
5 Jittima 23.06.2020 100.00
6 นนทยา กสิณฤกษ์ 22.06.2020 1.98
7 นนทยา กสิณฤกษ์ 22.06.2020 1.00
8 นนทยา กสิณฤกษ์ 19.06.2020 1.98
9 zerojame 19.06.2020 1.00
10 zerojame 19.06.2020 0.99
ล้านคำขอบคุณ
เรื่องราวความสำเร็จ