ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
award บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7,837,401.00
award บมจ. บ้านปู 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 487,296.00
8 บมจ. ซีพี ออลล์ 400,000.00
9 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 340,000.00
10 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 300,120.00
ผู้บริจาคล่าสุด
วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
30.11.2020 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
30.11.2020 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
30.11.2020 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
30.11.2020 Kesinee 500.00
30.11.2020 Kesinee 500.00
30.11.2020 NokAroon 100.00
30.11.2020 Kesinee 1,000.00
30.11.2020 NokAroon 100.00
29.11.2020 พุฒิพงศ์ นิธิสุสรรณ์เวช 1.00
28.11.2020 Kukkik 100.00