ผู้บริจาคสูงสุด
อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
award บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 7,837,401.00
award บมจ. บ้านปู 1,141,715.00
award บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 1,106,235.00
4 บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 1,021,900.00
5 บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด 819,379.00
6 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 525,000.00
7 บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป 487,296.00
8 บมจ. ซีพี ออลล์ 400,000.00
9 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 340,000.00
10 บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ 300,120.00
ผู้บริจาคล่าสุด
วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
24.11.2020 Tinnapun 1.00
24.11.2020 Surapas Thanavanitchakul 100.00
24.11.2020 Baitoey Baitoey 10.00
24.11.2020 ธนัยนันท์ คำแท่น 1.00
24.11.2020 ธนัยนันท์ คำแท่น 9.88
24.11.2020 นวพล วงศ์วิวัฒน์ไชย 1.00
24.11.2020 Pheeraphon Chaisriboonruang 100.00
24.11.2020 ยุรนันท์ บุญนิยม 1.00
24.11.2020 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5.00
24.11.2020 B.YURANAN 10.00