เปลี่ยนสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสร้างอาชีพ
เปลี่ยนสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสร้างอาชีพ
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ จ.ขอนแก่น
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
42,300.00 บาท
เป้าหมาย
42,300.00 บาท
100%
2k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

เป็นกิจกรรมในรูปแบบชุมนุมตามความสนใจชองผู้เรียน เพื่อให้นักเรียนได้เกิดทักษะและกระบวนการลงมือปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ตระหนักถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ และผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพให้มีรายได้ระหว่างเรียนได้อีกด้วย
เปลี่ยนสมุนไพรเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดสร้างอาชีพ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  เช่น  แชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาถูพื้น  เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเนื่องจากในบริเวณชุมชนมีสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือนและยังเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่าย เช่นมะกรูด  มะนาว ดอกอัญชัน  เราจึงนำมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน  ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  เรียนรู้ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรที่นำมาใช้  สร้างรายได้ระหว่างเรียน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน ได้อีกด้วย


วัตถุประสงค์
เพื่อให้นักเรียนมีทักษะในการทำงาน ประหยัดค่าใช้จ่าย และประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียน ป.4 จำนวน 5 คน
2. นักเรียน ป.5 จำนวน 5 คน
3. นักเรียน ป.6 จำนวน 5 คน
4. นักเรียน ม.1 จำนวน 15 คน
5. นักเรียน ม.2 จำนวน 15 คน
6. นักเรียน ม.3 จำนวน 25 คน

รายละเอียดโครงการ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  เช่น  แชมพู น้ำยาล้างจาน สบู่ น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาถูพื้น  เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน และเนื่องจากในบริเวณชุมชนมีสมุนไพรที่ใช้ในครัวเรือนและยังเป็นสมุนไพรที่หาได้ง่าย เช่นมะกรูด  มะนาว ดอกอัญชัน  เราจึงนำมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน  ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด  เรียนรู้ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรที่นำมาใช้  สร้างรายได้ระหว่างเรียน และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน ได้อีกด้วย


แผนการดำเนินงาน
ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน พฤษภาคม 2563
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมตามความสนใจ กรกฎาคม 2563
เชิญวิทยากรเข้ามาให้ความรู้ กรกฎาคม 2563
นักเรียนเรียนทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริง กรกฎาคม 2563
ประเมินผลการจัดกิจกรรม เมษายน 2564

การประเมินผล
1. นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
2. นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติงาน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางดรุณี ศรีบุรินทร์
นางสาวสิริวรรณ สุวรรณศรี
นางสาวสุภัทรา ชัยสุ่ย
นางสาวสิริวรรณ สุวรรรศรี
นางสาวสุภัทราชัยสุ่ย
แผนการดำเนินงาน
5/5
100%
Start |
S |
09.05.63
End |
E |
11.05.63
Complete
Start |
S |
01.07.63
End |
E |
10.07.63
Complete
Start |
S |
20.07.63
End |
E |
20.03.64
Complete
Start |
S |
27.07.63
End |
E |
31.03.64
Complete
Start |
S |
01.04.64
End |
E |
01.04.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
15/06/64 สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 0.00 9,450.00 9,450.00
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 22,762.84 0.00 9,451.98 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -13,310.86 -
27/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 -13,810.86 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 -13,811.86 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -13,831.86 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -14,331.86 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 -14,831.86 -
15/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 -14,832.86 -
03/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -16,832.86 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 -17,332.86 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 -17,632.86 -
26/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -17,652.86 -
15/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 -18,152.86 -
12/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -20,152.86 -
10/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 999.00 0.00 -20,652.86 -
06/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -21,651.86 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 -22,151.86 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 -27,151.86 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 -27,451.86 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 -27,551.86 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 -28,539.02 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 -28,540.02 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 -29,540.02 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 507.00 0.00 -30,540.02 -
22/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 -31,047.02 -
09/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -31,048.02 -
09/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 -31,548.02 -
06/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 -32,548.02 -
29/10/63 1.ลาโนลีน 2.ผงฟอง 3.N70 4.หัวน้ำหอม 5.กลีเซอลีน 6.ผงข้น 7.สารขจัดคราบไขมัน 0.00 10,835.00 -32,848.02
29/10/63 1. หม้อ 2.ขวดบรรจุภัณฑ์ 3.กะละมัง/ถังน้ำ 4.ทัพพี+ไม้พาย 5.กรวย 6.ผ้าขนหนู 7.แม่พิมพ์ 0.00 13,300.00 -22,013.02
22/10/63 ค่าสติ๊กเกอร์ติดขวดผลิตภัณฑ์ 0.00 4,500.00 -8,713.02
22/10/63 สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 0.00 4,216.00 -4,213.02
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  -
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
 • teacher-count
  จำนวนครู
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา 2566
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านการมีส่วนร่วม
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค