• ผู้บริจาคจะได้รับใบรับเงินบริจาคจากระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) และสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากรอีก
  • บริจาคซ้ำได้โดยไม่ต้องกรอกข้อมูลผู้บริจาคอีก
ติดตามสถานะการบริจาคและความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการที่บริจาคได้ง่าย ๆ
อัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ ได้อย่างต่อเนื่องก่อนใคร