โครงการสานฝันด้วย โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
โครงการสานฝันด้วย โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1 จ.นครราชสีมา
ได้รับบริจาคแล้ว
13,850.00 บาท
เป้าหมาย
499,740.00 บาท
2%
1k views
เหลือ 35 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

เราหวังว่าโครงการ Notebook for Education จะสร้างฝันและสานฝันให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายได้ โดยการเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อสร้างฝันให้กับเด็กไทย
โครงการสานฝันด้วย โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา

ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดนวัตกรรมใหม่ๆได้เข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษาการพัฒนาทักษะของเด็กไทยในทศวรรษที่ 21 ต้องเปิดโอกาสให้เด็กสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม  การรับบริจาคเพื่อการศึกษาจึงมีความจำเป็นต่อโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง


วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับให้นักเรียนใช้ในการเรียนรู้
2. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารสำหรับการเรียนรู้
3. เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้และองค์ความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจ ได้ตามความถนัดของผู้เรียน
4. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.4 จำนวน 23 คน
2. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 5 คน

รายละเอียดโครงการ

 

รูปแบบโครงการ 1 ต่อ 1 โดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook 1 เครื่องต่อนักเรียน 1 คน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

1.เด็กหญิงยุพารัตน์ สุนะวัน

2.เด็กชายญาณวัฒน์ กาสี

3.เด็กชายธินกร เติมจันทึก

4.เด็กชายณัฐนนท์ อุทัยรัมย์ 

5.เด็กชายปณชัย วรรณชาติ 

6.เด็กชายสิทธิพงษ์ แดงจันทึก 

7.เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ อัดสูงเนิน 

8.เด็กชายอภิวัฒน์ แสงไพศาล 

9.เด็กหญิงวรกานต์ เหนียวจันทึก 

10.เด็กหญิงภาวิณี ศรีเนินรัตน์ 

11.เด็กหญิงชนิสรา ทอนสูงเนิน 

12.เด็กหญิงปิ่นทิพย์ ชอบสอาด

13.เด็กหญิงศศิวิมล บัวกลาง 

14.เด็กหญิงสุธาลักษณ์ หมู่อุบล 

15.เด็กหญิงภคพร ปราชญ์จันทึก 

16.เด็กหญิงวรรณิศา เวงวิรัตน์

17.เด็กหญิงณัฐธิดา โอดจันทึก

18.เด็กหญิงรุ่งไพลิน ฝอดสูงเนิน

19.เด็กหญิงภัสธิรดา ปาดจันทึก

20.เด็กหญิงพรนิชา ปอยสูงเนิน

21.เด็กชายอดิชาติ บำรุงตา

22.เด็กชายเจริญชัย สินตรา

23.เด็กชายเจริญยศ สินตรา

 

1 : 1 คอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนการสอน
รุ่น TravelMate P214-53-37AP (NX.VPNST.00R)
CPU Intel® Core i3-1115G4 processor (6 MB Smart Cache, 3.0 GHz with Turbo Boost up to 4.1 GHz)
Memory 4GB DDR4
HDD SSD M.2 256GB NVMe
Graphic Intel® Iris® Xe Graphics
ODD NO DVD DRIVE
Display 14" HD 1366 x 768 resolution
Network 10/100/1,000 Gigabit Ethernet (RJ-45) port
WIFI Intel® Wireless Wi-Fi 6 AX201 / Bluetooth 5.1
I/O 3x USB 3.2 Gen1 port, 1xUSB Type-C, 1x SD Card,
1 x VGA, 1xHDMI® port with HDCP support,
1x3.5 mm Headphone/speaker jack
Warranty 3/3/0
OS Windows 10
P/N 1T.18674.005 Acer Notebook Backpack 15.6"
Dearler Price 16,900 Exc Vat

 

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินการโครงงาน กรกฎาคม 2564
ติดตามการรับบริจาคและจัดการระบบ e-donation ตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ สิงหาคม 2564
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค ตุลาคม 2564
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาค ธันวาคม 2564
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ มกราคม 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน ธันวาคม 2564
เข้าอบรมแผนการเรียนรู้ สิงหาคม 2564
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ สิงหาคม 2564
ดำเนินการตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน เมษายน 2565
ประเมินผลการดำเนินงาน พฤษภาคม 2565

การประเมินผล
1. โรงเรียนจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับจัดการเรียนการสอนครบตามจำนวน
2. นักเรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารสำหรับการเรียนรู้
3. นักเรียนมีทักษะในการสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้และองค์ความรู้อื่น ๆ
4. ครูผู้สอนใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 Notebook - acer travelmate p2 28 เครื่อง 16,900.00 473,200.00
2 Router - RB4011iGS+RM 2 เครื่อง 6,490.00 12,980.00
3 Access Point - UAP-AC-LR 4 เครื่อง 3,390.00 13,560.00
รวม 499,740.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ , นายกฤษฎา แก้วสิงห์ , นางสาวอลิษา จันทร์อุดร , นางสาวศศิมาภรณ์ สัมโย , นางแจ่มจิตร ผินภักดี , นายอรรถพล สงึมรัมย์ , นางสาวนิศารัตน์ ปุมพิมาย
นายกฤษฎา แก้วสิงห์
นายอรรถพล สงึมรัมย์
นายกฤษฎา แก้วสิงห์
นายอรรถพล สงึมรัมย์
นายกฤษฎา แก้วสิงห์
นายกฤษฎา แก้วสิงห์
นายกฤษฎา แก้วสิงห์ , นางสาวศศิมาภรณ์ สัมโย , นางสาวนิศารัตน์ ปุมพิมาย , นางสาวอลิษา จันทร์อุดร
นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ , นายกฤษฎา แก้วสิงห์ , นางสาวอลิษา จันทร์อุดร , นางสาวศศิมาภรณ์ สัมโย , นางแจ่มจิตร ผินภักดี , นายอรรถพล สงึมรัมย์ , นางสาวนิศารัตน์ ปุมพิมาย
นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ , นายกฤษฎา แก้วสิงห์ , นางสาวอลิษา จันทร์อุดร , นางสาวศศิมาภรณ์ สัมโย , นางแจ่มจิตร ผินภักดี , นายอรรถพล สงึมรัมย์ , นางสาวนิศารัตน์ ปุมพิมาย
นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์ , นายกฤษฎา แก้วสิงห์ , นางสาวอลิษา จันทร์อุดร , นางสาวศศิมาภรณ์ สัมโย , นางแจ่มจิตร ผินภักดี , นายอรรถพล สงึมรัมย์ , นางสาวนิศารัตน์ ปุมพิมาย
แผนการดำเนินงาน
0/11
0%
Start |
S |
21.07.64
End |
E |
21.07.64
Over Due
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
31.08.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Over Due
Start |
S |
31.12.64
End |
E |
31.01.65
Over Due
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
31.12.64
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
31.08.64
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
31.08.64
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
30.04.65
End |
E |
30.04.66
Over Due
Start |
S |
01.05.65
End |
E |
30.04.66
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
12/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
30/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
13/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/08/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
16/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
02/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
17/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
15/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
07/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
29/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
28/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
04/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
29/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
20/11/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
คำขอบคุณ
 • เจียรวนนท์อุทิศ1
  3 ปีที่แล้ว
 • โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑ ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์บริจาคในโครงการ Notebook for Education น้ำใจจากทุกๆ ท่านจะแปรเปลี่ยนเป็นโอกาสในการสร้างความรุู้และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่มีจุดสิ้นสุด หวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากท่านอีกในครั้งต่อไป ขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
  เจียรวนนท์อุทิศ 1
  200 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30340
  โทร. 094-551-4555
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  นายปราโมทย์ สิงหวรวงศ์
 • participation
  ระดับชั้นที่เปิดสอน
  ป. 1- ม. 3
 • grey-school
  จำนวนห้องเรียน
  11
 • student-count
  จำนวนนักเรียน
  200
 • teacher-count
  จำนวนครู
  15
 • ภาพบริเวณโรงเรียน
  School Grading ปีการศึกษา -1
  1.21
  grading-line
  ด้านผู้เรียน
  0.72
  ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
  1.11
  ด้านหลักสูตรและการสอน
  0.76
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  5.00
  ด้านการมีส่วนร่วม
  1.30
  O-NET
  ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
  ผู้บริจาคสูงสุด
  อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
  สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 5,500.00
  กัณทิมา เอี่ยมเอกอมรกุล 2,000.00
  อโนชา ศรีประทักษ์ 2,000.00
  4 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 2,000.00
  5 Tangmo 1,000.00
  6 อรรถพล สวาสดิ์ญาติ 500.00
  7 Terdkiat Kamlangthai 300.00
  8 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 250.00
  9 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 100.00
  10 Roongtiwa Chomchuenchit 100.00
  ผู้บริจาคล่าสุด
  วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
  12.05.2567 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
  30.12.2566 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
  13.12.2566 กัณทิมา เอี่ยมเอกอมรกุล 1,000.00
  22.08.2566 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
  16.06.2566 Tangmo 1,000.00
  25.02.2566 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
  02.01.2566 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 500.00
  27.12.2565 กัณทิมา เอี่ยมเอกอมรกุล 1,000.00
  18.12.2565 สมศักดิ์ สัมฤทธิ์ 1,000.00
  04.10.2565 อโนชา ศรีประทักษ์ 2,000.00